Om Nærøysund Mobilknusing AS

Nærøysund Mobilknusing ble etablert i oktober 2017, moderne utstyr ble kjøpt inn.
Selskapet har i dag 4 ansatte som jobber turnus. Omsetning i 2018 var 9,3 millioner.

Nærøysund Mobilknusing er rendyrket som navner sier et “mobilt" knuseselskap som tilbyr knusetjebester i hele Trøndelag og Helgeland.
Utstyret har stor kapasitet og fleksibilitet til en effektiv produksjon av ulike fraksjoner som kunden måtte ønske.

Første knusejobb ble startet 6 november 2017, og man har fått gode tilbakemeldinger fra kunder.

Nærøysund konsernet vil med dette kunne det aller meste av tjenester innen fjell, fra borring og sprengingtjenester, tunge flytt med brønnhenger, knusing osv.

I samarbeide med Glømmen Entreprenør som har topp monderne mobilt finknuseverk, kan kunden få alt han måtte ønske av fraksjoner.

| Har et lokalt perspektiv